Náhradní plnění

Formou chráněných dílen nabízíme pro firmy náhradní plnění. Kontaktujte nás.

Něco málo o náhradním plnění...

Jistě víte, že každé firmě, která zaměstnává nad 25 pracovníků, vzniká dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb.povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále OZP) a to v povinném podílů 4% k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Pokud to firma nedodrží, musí ze zákona odvést státu částku, která odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy. Když nemůže OZP zaměstnávat, můžete využít institut náhradního plnění a nebo objednat si služby nebo dodávky od společnosti, která zaměstnává více než 50% OZP.