Náhradní plnění

Náhradní plnění

Nabízíme náhradní plnění. Nákupem našich produktů splníte jednu ze svých zákonných povinností. Je určen pro firmy s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením a současně nechtějí platit povinný odvod do státního rozpočtu.Nákupem náhradního plnění, tedy produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, vyřešíte svůj problém a současně podpoříte existující pracovní místa zdravotně postižených osob.Náhradní plnění je snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.

Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením(OZP) v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců.

§81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platí pro všechny firmy a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.

 

kalkulátoru náhradního plnění